SCHEDULE DETAILS Event Schedules

 • 10:00

  Rozpoczęcie Warsztatów

 • Dr. rer. nat. Georg Szczendzina 10:00 – 13:00
  Dr. rer. nat. Georg Szczendzina

  Badanie wartości opałowej paliw – norma DIN 51900 oraz kontrola jakości i wiarygodności pomiarów.

  Program:

  1. Nowa norma DIN 51900 : Badanie paliw stałych i płynnych - Oznaczanie wartości opałowej brutto za pomocą kalorymetru bombowego i obliczanie wartości opałowej netto.
  2. Co jest wymagane, aby móc określić właściwą wartość opałową? (Pobieranie próbek, przygotowanie próbek, wyposażenie laboratorium)
  3. Wewnętrzna kontrola jakości QC – wykresy kontrolne i jakość próbek
  4. Zewnętrzna kontrola jakości – testy wiarygodności oraz Round Robin, materiały referencyjne

 • 13:00 - 14:00

  Obiad

 • Kai-Oliver Linde 14:00 - 16:30
  Kai-Oliver Linde

  Dobra praktyka pomiarów kalorymetrycznych – kalibracja urządzeń i wskazówki podczas codziennej pracy

  1. Podstawy kalorymetru (adiabatyczny, izoperibolowy itp.)
  2. Idealna kalibracja kalorymetru
  3. Aplikacja: wskazówki i porady - jak przejąć pełną kontrolę nad zachowaniem się spalania Państwa próbek w kalorymetrze

 • Urszula de Rosenburg Grohs 9:00 - 11:00
  Urszula de Rosenburg Grohs

  Znormalizowane metody pobierania próbek paliw stałych oraz badania ich właściwości fizycznych i chemicznych - metody klasyczne i instrumentalne.

  1. Pobieranie i przygotowanie próbek węgla kamiennego, biomasy stałej oraz stałych paliw wtórnych.
  2. Metody klasyczne i instrumentalne badania podstawowych parametrów fizycznych i chemicznych paliw stałych.
  3. Nowe zagadnienia w najnowszych wydaniach norm zwłaszcza w odniesieniu do stałych paliw wtórnych.

 • 11:00 - 11:30

  Przerwa

 • Prof. Piotr Burmistrz 11:30 - 13:30
  Prof. Piotr Burmistrz

  Metrologia w akredytowanym laboratorium badawczym

  1. Metrologia jako nauka o pomiarach.
  2. Pomiar a badanie.
  3. Wynik pomiaru/badania - interpretacja.
  4. Spójność pomiarowa - co to jest i jak ją zapewnić?
  5. Świadectwo wzorcowania jako źródło informacji metrologicznej o wzorcowanym wyposażeniu pomiarowo-badawczym.
  6. Wzorce i materiały odniesienia.
  7. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym - jak i po co?

 • 13:30 - 14:30

  Obiad

HURRY UP! Book your Seat

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?