Prof. Piotr Burmistrz

Ekspert

Auditor i ekspert w zakresie metrologii, technologii paliw, technologii chemicznych w energetyce i inżynierii środowiska. Pracownik naukowy Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

11:30 - 13:30

Piątek 23 listopada

Metrologia w akredytowanym laboratorium badawczym

  1. Metrologia jako nauka o pomiarach.
  2. Pomiar a badanie.
  3. Wynik pomiaru/badania - interpretacja.
  4. Spójność pomiarowa - co to jest i jak ją zapewnić?
  5. Świadectwo wzorcowania jako źródło informacji metrologicznej o wzorcowanym wyposażeniu pomiarowo-badawczym.
  6. Wzorce i materiały odniesienia.
  7. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym - jak i po co?