Iwona Madejska

Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

14:30 - 16:00

Piątek 23 listopada

Ocena niepewności pomiaru paliw stałych.

  1. Różne podejścia do szacowania niepewności pomiaru - wybór właściwego algorytmu postępowania
  2. Na podstawie wybranego studium przypadku omówienie następujących zagadnień:
  • Obliczanie niepewności pomiaru metodą typu A i B
  • Obliczanie niepewności złożonej w pomiarach pośrednich
  • Obliczanie niepewności rozszerzonej
  • Identyfikacja źródeł niepewności
  • Określanie znaczenia oraz istotności składowych budżetu niepewności
  • Konstruowanie budżetu niepewności - wykorzystanie wyników walidacji/weryfikacji i procesu potwierdzania ważności wyników do wyznaczania niepewności pomiaru
  1. Prezentacja wyniku ważnego na sprawozdaniach z badań