Urszula de Rosenburg Grohs

Ekspert

Wieloletni kierownik akredytowanych laboratoriów paliw stałych, kierujący jednocześnie badaniami oraz pobieraniem próbek paliw stałych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń teoretycznych i praktycznych w zakresie wykonywania badań oraz pobierania i przygotowania próbek paliw stałych, oraz w zakresie nadzoru nad organizacją i modernizacją laboratoriów paliw stałych. Audytor i ekspert techniczny współpracujący od wielu lat z jednostką akredytującą laboratoria badawcze. Dzięki licznym audytom prowadzonym w laboratoriach w całej Polsce dopasowuje przykłady omawiane na szkoleniu do specyfiki pracy uczestników.

9:00 - 11:00

Piątek 23 listopada

Znormalizowane metody pobierania próbek paliw stałych oraz badania ich właściwości fizycznych i chemicznych - metody klasyczne i instrumentalne.

  1. Pobieranie i przygotowanie próbek węgla kamiennego, biomasy stałej oraz stałych paliw wtórnych.
  2. Metody klasyczne i instrumentalne badania podstawowych parametrów fizycznych i chemicznych paliw stałych.
  3. Nowe zagadnienia w najnowszych wydaniach norm zwłaszcza w odniesieniu do stałych paliw wtórnych.