Dr. rer. nat. Georg Szczendzina

Ekspert

Publicznie mianowany i zaprzysiężony rzeczoznawca ds. paliw stałych, uznany ekspert ds. wydawania certyfikatów gazowych, inspektor ds. towarów niebezpiecznych w ruchu drogowym i kolejowym.

10:00 – 13:00

Czwartek 22 listopada

Badanie wartości opałowej paliw – norma DIN 51900 oraz kontrola jakości i wiarygodności pomiarów.

Program:

  1. Nowa norma DIN 51900 : Badanie paliw stałych i płynnych - Oznaczanie wartości opałowej brutto za pomocą kalorymetru bombowego i obliczanie wartości opałowej netto.
  2. Co jest wymagane, aby móc określić właściwą wartość opałową? (Pobieranie próbek, przygotowanie próbek, wyposażenie laboratorium)
  3. Wewnętrzna kontrola jakości QC – wykresy kontrolne i jakość próbek
  4. Zewnętrzna kontrola jakości – testy wiarygodności oraz Round Robin, materiały referencyjne