Pomiary emisji gazów odlotowych – od przygotowania sprzętu do wyników badań

Przed Państwem osiemnasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z… w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska.

Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z…”

CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży.

W osiemnastym odcinku gościem Magdaleny Dziewa jest Pan Łukasz Bratek.

Łukasz Bratek – Absolwent Politechniki Śląskie, czynnie wykonujący badania gazów odlotowych i technologicznych w zakresie pomiarów emisji i ładunków gazów i pyłów do powietrza. Specjalista badań powietrza atmosferycznego w zakresie pomiarów imisji. Specjalista w doborze i ocenie pracy urządzeń oczyszczających gazy technologiczne z zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.  Ekspert oraz audytor wewnętrzny z zakresu ochrony środowiska, w szczególności pomiarów emisji  zanieczyszczeń do atmosfery. Autor i współautor wielu publikacji o tematyce ochrony środowiska min. z zakresu badań procesów pogłębionego utleniania (AOP) i ich wpływu na redukcję oraz usuwanie związków arsenoorganiczny z roztworów przemysłowych.

Temat rozmowy:

„Pomiary emisji gazów odlotowych – od przygotowania sprzętu do wyników badań.”

Podczas rozmowy usłyszycie Państwo o mnogości wyzwań, które stoją przed pomiarowcami. Dowiecie się jak wygląda cały proces badania gazów odlotowych. Ile pracy muszą wykonać pomiarowcy, z kim współpracować, jaką wiedzę posiadać i jakie umiejętności, aby wykonać wiarygodny i przydatny pomiar zakończony sprawozdaniem. Więcej nie da się już napisać, tego należy wysłuchać.  

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do odsłuchania całej rozmowy.

Całość rozmowy znajdziesz na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YNGlpUAqz44

Sprawdź nasze Social Media:

  

 


Masz pytania? Zadzwoń. Chętnie udzielimy odpowiedzi.