Pomiarowiec – co to znaczy ? Jak zostać pomiarowcem w Polsce ?

Przed Państwem jedenastym odcinek naszego cyklu Rozmowa z… w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska.

Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z…”

CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży.

W jedenastym odcinku gościem Magdaleny Dziewa jest Pan Grzegorz Ulikowski.

Grzegorz Ulikowski – Ekspert, auditor techniczny z zakresu pomiarów emisji gazów odlotowych, główny specjalista nadzorujący pobieranie próbek i pomiary terenowe w CLB GIOŚ Oddział w Białymstoku Pracownia w Suwałkach.

Od 2010 współpraca z CE2 Centrum Edukacji w zakresie prowadzenia szkoleń otwartych/zamkniętych, auditów wewnętrznych. Jako uczestnik i prelegent jednocześnie brał udział w wielu warsztatach emisyjnych oraz konwersatoriach organizowanych przez CE2 Centrum Edukacji i Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych.

Temat rozmowy: Zawód – Pomiarowiec

Pomiarowiec – co to znaczy ? Jak zostać pomiarowcem w Polsce ?

Na dzień dzisiejszy nie ma kierunku studiów dedykowanego zawodowi jakim jest pomiarowiec wykonujący pomiary gazów odlotowych. Nie ma dostępności możliwości rozwoju w tej dziedzinie na uczelniach. Musimy posiłkować się szkoleniami zewnętrznymi. Bardzo ważny jest mentor – osoba, która nadzoruje nowego pracownika zajmującego się pomiarami. Dużo zależy od wiedzy tej osoby i umiejętności jej przekazania. Bardzo ważny jest zespół jako całość.

Nie każdy jednak może zostać „pomiarowcem”. Taka osoba musi posiadać pewne predyspozycje, między innymi wykazywać się tężyzną fizyczną, ponieważ konieczne jest „wciągnięcie” odpowiedniej ilości ciężkiego sprzętu na odpowiednią wysokość. A jednocześnie w taki sposób, aby temu sprzętowi nic się nie stało, kwestie bezpieczeństwa BHP, zarządzanie ryzykiem. Jest to praca w różnych warunkach środowiskowych. Jest to również praca na wysokości. Charakterystyczna jest również elastyczność czasu pracy – nadgodziny, delegacje. Kompetentny pomiarowiec musi umieć myśleć analitycznie, musi wiedzieć jakie parametry wpływają na dany wynik badania. Musi wiedzieć np. że na pomiar stężenia masy pyłów wpływa 20-30 elementów. Cechą główną pomiarowca musi być cel wykonywania badania.

Najbardziej zalecane kierunki studiów do wykonywania pomiarów to energetyka, chemia podstawowa, ochrona środowiska. Całą naszą wiedzę opieramy głównie na normach dedykowanych danym pomiarom.

W Polsce nie ma prawnego wymogu certyfikacji personelu. Bardzo interesujący jest „model brytyjski”. Jest to właściwa ścieżka kształcenia dobrego pomiarowca. Więcej na ten temat w wywiadzie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do odsłuchania całej rozmowy.

Całość rozmowy znajdziesz na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=x8_EJdS2Ezc

Sprawdź nasze Social Media:

  

 


Masz pytania? Zadzwoń. Chętnie udzielimy odpowiedzi.