Dominik Wójcik

Ekspert

Dyrektor i Wiceprezes Zarządu IKA Poland. Ukończył Technologię Chemiczną na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat związany ze środowiskiem laboratoryjnym i przemysłem energetycznym. Doświadczony specjalista aplikacyjny w zakresie pomiarów fizykochemicznych.

16:30 - 17:00

Czwartek 22 listopada

  1. Serwis i konserwacja
  2. Umowy serwisowe
  3. Testy ciśnieniowe i certyfikacja bomb kalorymetrycznych